KobbaKlintar 2 KobbaKlintar 3

Kobba Klintar
Natt som dag,
hjälpta i hamn
vägledda av
skickliga lotsar.

Kobba Klintar

Redan året efter att Mariehamns stad grundades 1861 fick skären vid farleden in mot staden sin egen lotsplats med lotsstuga – Kobba Klintar. En oerhört viktig plats där otaliga fartyg har vägletts in till en trygg hamn av skickliga lotsare, natt som dag.

De 110 åren då lotsstationen var i bruk är utan tvekan den mest expansiva perioden på Åland ur sjöfartshistorisk synvinkel. Idag är lotsstationen inte längre i användning men platsen är en synnerligen populär och välbesökt utflyktsplats.

Alla Kobba Klintars smycken är framställda av virke från lotsplatsen och bär en bit av dess hisnande historia.

Peter Lindberg     Båtnäsvägen 4, 22100 Mariehamn Åland   Mobil: +358-400-744942   epost: peter.lindberg@trabiten.ax