Pommern 1 Pommern 2

Pommern
Över stormiga hav
har hon färdats,
styrd av tålmodiga
sjömän.

Ett smycke fyllt av historia

Precis som träet rymmer sin historia och sina minnen, bär den fyrmastade barken sina. Pommern, storartad och unik. I ursprungligt skick. Ett monument över en stolt era. Över sjöfarten och Ålands historia.

Ett smycke fyllt av historia. Av storm och av stiltje. Av ett omvälvande liv till havs.

Träslag: Tillverkad av virke från Pommerns utbytta däck med inslag av björk från Mariehamn.

www.sjofartsmuseum.ax www.mariehamn.ax/pommern

Peter Lindberg     Båtnäsvägen 4, 22100 Mariehamn Åland   Mobil: +358-400-744942   epost: peter.lindberg@trabiten.ax